Miljø

I LYNDDAHL er ”ansvar” en af vores grundlæggende værdier, og i dét ligger der bl.a. en målsætning om at tage ansvar for den påvirkning vi har på miljøet og klimaet. Vi har derfor i mange år arbejdet aktivt og fokuseret med forskellige aspekter inden for området i alle led af vores produktion, men også i samspillet med vores leverandører og kunder.

ISO 14001 certificeret

I LYNDDAHL er vi miljøcertificeret efter ISO 14001 standarden, som er en dokumentation for at vi har et miljøledelsessystem, herunder en miljøpolitik, samt klare definerede mål på området som tager udgangspunkt i en miljømæssig forsvarlig driftsførelse og indgår som en naturlig del af vores overo…
Samarbejde med VANA

Hos LYNDDAHL er vi en del af VANA, som er en kollektiv ordning der er med til at sikre at vi kan håndtere og efterleve lovgivningen om producentansvar for emballage, der træder i kraft i 2025. Til den tid vil ansvaret for al den emballage vi, som virksomhed sætter på markedet og hele dens livscyklus…
Klimaklar Produktionsvirksomhed

LYNDDAHL har gennemført forløbet Klimaklar Produktionsvirksomhed faciliteret af DI - Dansk Industri. Vi har herigennem udarbejdet vores CO2-regnskab og fået værktøjer til at identificere områder i vores værdikæde, hvor der er behov for at reducere vores klimapåvirkning.​
Vedvarende energi

Som et naturligt led i vores målsætning om at reducere vores aftryk på klimaet, er vi i LYNDDAHL overgået til grøn energi pr. 1. januar 2021. Dette betyder at virksomheden nu kører på vedvarende energi fra certificerede europæiske vindmølleparker.
Operation Clean Sweep

LYNDDAHL er en del af det internationale initiativ Operation Clean Sweep, som har til formål at bekæmpe spild af granulat i miljøet. Vi har i den forbindelse indrettet virksomheden på en måde, så plastråvarer fra vores produktion ikke ender i naturen og havet. Vi har samtidig fokus på at oplære v…
FN’S VERDENSMÅL

I LYNDDAHL støtter vi op om FN’s 17 verdensmål, og vi forholder os løbende til hvordan vi kan arbejde med dem i dagligdagen for at bidrage til en bæredygtig udvikling og fremtid. Helt konkret arbejder vi bl.a. med:   Mål nr.7 ”Bæredygtig Energi” Mål nr.12 ”Ansvarlig forbrug og produktion” M…
CDP Disclosure

LYNDDAHL rapporterer hvert år sin klimaindsats til CDP, en global non-profit organisation, der driver verdens førende miljøoplysningsplatform.   CDP arbejder for at få virksomheder og regeringer til at reducere deres drivhusgasemissioner, beskytte vandressourcer og skove. Over 13.000 virksomhed…
PRS Green Label

I LYNDDAHL benytter vi genanvendte paller fra PRS Pooling, lavet af træ fra PEFC- eller FSC certificerede kilder. Vi har i den forbindelse modtaget et certifikat, som repræsenterer en anerkendelse af vores bidrag til den cirkulære økonomi og understøttelse af flere af FN’s Verdensmål  (12, 13, 15…